Aktualności

Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa

Rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa wyraża głęboką dezaprobatę w związku z informacją zamieszczoną na stronie http://ms.gov.pl/ w dziale „Aktualności” dotyczącą rzekomego zdania odrębnego członków Krajowej Rady Sądownictwa do Stanowiska KRS przyjętego 05.03 2015 r. w sprawie rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem konstytucyjnym i przyjęte Opinie, Stanowiska i Uchwały publikuje na stronie http://www.krs.pl. Rada wszystkie informacje przekazuje poprzez własne biuro prasowe, które realizuje powyższe zadanie w ramach swoich czynności.
To sytuacja bezprecedensowe, żeby organ władzy wykonawczej umieszczał na swoich stronach internetowych teksty informujące o rzekomych zdaniach odrębnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. W dodatku, co należy podkreślić, w pierwszym akapicie publikowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacji jest sugestia, że KRS zamieściła na swojej stronie niepełną informację, co jest nieprawdą.
Zaznaczyć należy, że ani ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa ani Regulamin szczegółowego trybu działania KRS nie przewiduje możliwości prawnych składania zdania odrębnego przez członków Rady. Jest to pojęcie zaczerpnięte z procedury karnej, cywilnej oraz administracyjnej i dotyczy zdania odrębnego składanego przez sędziego podczas wydawania wyroku.
Krajowa Rada Sądownictwa wielokrotnie, zwłaszcza w sprawach kontrowersyjnych, po głębokich dyskusjach przyjmowała Opinie, Stanowiska i Uchwały, które nie zapadały jednomyślnie. To jest reguła w pracach Rady, która jest organem kolegialnym, a w jej skład wchodzą sędziowie oraz przedstawiciele władzy wykonawczej i ustawodawczej.
W związku z tą bezprecedensową sytuacją zwracam się do Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości o wskazanie, kto personalnie odpowiada za publikację wspomnianej wyżej informacji, która powinna zostać usunięta, a w jej miejsce powinno ukazać się niniejsze wyjaśnienie rzecznika prasowego KRS.
                                                                                               sędzia Waldemar Żurek
                                                                                               Rzecznik Prasowy
                                                                                               Krajowej Rady Sądownictwa

< powrót

print